Mirley - Elektronika i Programowanie
projekty, programy... wszystko o elektronice
M
RSS FB TW G+
Prosty Sterownik Centralnego Ogrzewania
Lipiec 21, 2016 Sterowniki
M012A
16.00
PLN
szczegóły...
Main thumb Prezentowany układ jest prostym sterownikiem centralnego ogrzewania, większość opcji została na stałe zaszyta w programie aby maksymalnie ułatwić obsługę nawet przez osoby starsze lub oporne na nowoczesne rozwiązania. Układ jest odpowiedzią na wielokrotne pytania odnośnie ulepszenia bądź modyfikacji starego sterownika. Do prezentacji wskazań został wykorzystany trój-cyfrowy wyświetlacz LED, a dwie główne nastawy (temperatura na piecu i moc wentylatora/dmuchawy) zrealizowane są za pomocą zwykłych potencjometrów obrotowych. Sterownik pracuje w dwóch trybach (letnim i zimowym) pozwalając nastawić się albo na optymalizację pracy pompy tylko pod grzanie wody, albo na wykorzystanie w pełni ciepła zgromadzonego w piecu i bojlerze do ogrzewania domu zimą. Taki sposób sterowania sprawia że układ z powodzeniem pracuje w bardzo prostych instalacjach centralnego ogrzewania, gdzie mamy do czynienia z jedną pompką i brakiem jakichkolwiek zaworów trój-drogowych.

Działanie:

Schemat ideowy sterownika przedstawiony jest na rysunku 1. Sercem układu jest mikrokontroler U3 (ATMEGA8-PU), pracujący na wewnętrznym oscylatorze 8MHz.
Kup Teraz! - Płytki, Elementy, uC …Pokaż Cennik Pokaż na Allegro
Rezystor R5 (10k) zapewnia poprawną polaryzację wejścia resetu a złącze PROG1 (AVRPROG) umożliwia zaprogramowanie mikrokontrolera. Kondensator C4 (100nF) filtruje wewnętrzne napięcie referencyjne dla przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) wewnątrz mikrokontrolera U3.
Rysunek 1: Schemat Ideowy Sterownika
Komunikaty i zmierzone temperatury prezentowane są na trój-cyfrowym wyświetlaczu siedmio-segmentowym W1 (TOT-5362BMR-B), przystosowanym do multipleksowania. Rezystory R7 (330R), R8 (330R) oraz R10-R15 (330R) ograniczają prąd struktur LED wyświetlacza. Anody W1 sterowane są za pomocą tranzystorów T2-T4 (BC556), których prądy baz ograniczane są za pomocą rezystorów R2-R4 (3,3k). W układzie pracują dwa czujniki temperatury U2 (DS18B20) oraz U4 (DS18B20) pracujące na dwóch oddzielnych magistralach 1-Wire. Rezystory R6 (4,7k) oraz R9 (4,7k) zapewniaja prawidłowe podciąganie szyn danych obu magistral do +5V. Tranzystor T1 (BC556), którego prąd bazy ograniczany jest za pomocą R1 (3,3k), pracuje jako element wykonawczy dla brzęczyka piezo BZ1 (BUZZER), umożliwiając generację sygnałów dźwiękowych.
Potencjometry i przyciski kontrolujące pracę sterownika podłączone są do dwóch kanałów ADC w układzie U3. Elementy R16 (10k), R17 (910R) oraz P1 (10k) tworzą dzielnik i zapewniają poprawne napięcia na wejściu przetwornika w przedziale 0-2.56V. Dzięki takiej konstrukcji jeden kanał przetwornika pozwala obsłużyć zarówno potencjometr P1 jak i mikroprzycisk SW1 (uSw 6mm). Dzięki R17 napięcie na wejściu przetwornika podczas kręcenia potencjometrem zawsze jest większe od ok. 200mV, co pozwala wykryć przypadek wciśnięcia przycisku, które generuje napięcia bliskie 0V. Kondensator C7 (10nF) stanowi prosty filtr napięcia. W drugim kanale przetwornika elementy R20 (10k), R22 (910R), P1, C8 (10nF) i SW2 (uSw 6mm) działają analogicznie, dając drugi element regulacyjny i drugi przycisk.

Elementami wykonawczymi są triaki TR1 (BTA12-600B) i TR2 (BTA12-600B), których prąd bramek ograniczany jest rezystorami R18 (220R) i R21 (220R). Izolację optyczną zapewniają optotriaki OPT1 (MOC3041) i OPT2 (MOC3041), prąd ich diod ograniczany jest przez R19 (100R) i R23 (100R). Diody D1 (LED G) i D2 (LED G) pełnią rolę kontrolek zadziałania układów wykonawczych. Obwody zasilania zbudowane są w oparciu o stabilizator U1 (7805). Kondensatory C1 (100uF/35V), C2 (47uF/25V) oraz C3 (100nF) zapewniają filtrację zasilania i poprawną pracę stabilizatora. Złączem zasilającym jest GP1 (NS25-W2). Elementy J1 (JMP) i J2 (JMP) (nieużywane w podstawowej wersji sterownika) dają pole manewru do rozbudowy układu. Zworki te zostały podłączone do dwóch kolejnych kanałów ADC, co umożliwia zastosowanie podobnych układów jak w przypadku P1 i P2 (10k). Element J3 (JMP) jest dodany nadmiarowo, służy jako złącze masy, w przypadku gdyby piny MISO i SCK na złączu programującym były potrzebne do innego zastosowania.

Budowa:

Płytka drukowana dostępna tutaj (warstwa od strony druku) może z powodzeniem zostać wykorzystana do zbudowania sterownika. Do ręcznego rysowania płytki markerem można wykorzystać rysunek dostępny tutaj. Montowanie płytki od strony druku (od spodu) warto oprzeć o rysunek dostępny tutaj, natomiast pomocą w montażu płytki od strony elementów (od góry) będzie rysunek dostępny tutaj.
Kup Teraz! - Płytki, Elementy, uC …Pokaż Cennik Pokaż na Allegro
Montaż płytki jest dość specyficzny, niektóre elementy muszą zostać zamontowane od strony druku, co ułatwi potem montaż całości w obudowie. Montaż rozpoczynamy klasycznie od strony elementów, lutując na początku wszystkie zworki. Proszę zwrócić uwagę, że dwie z nich załatwia potem montaż przycisku SW2 od strony druku. W dalszej kolejności montujemy rezystory i wszystkie małe elementy. Warto zadbać aby pola lutownicze elementów pod wyświetlaczem były możliwie płaskie. Należy obciąć krótko wyprowadzenia przed lutowaniem aby nie było kłopotów z montażem wyświetlacza. Pod mikrokontroler wygodnie jest zastosować podstawkę, podobnie jak pod optotriaki OPT1 i OPT2. Przy montażu stabilizatora U1 należy uważać aby jego radiator nie stykał się ze zworką, gdyż spowoduje to zwarcie na jego wyjściu. Kolejność montażu pozostałych elementów jest bez znaczenia, należy tylko zwracać uwagę na poprawną biegunowość czy też kolejność wyprowadzeń.
Montaż elementów od strony druku sprawi znacznie więcej problemów, szczególnie mniej doświadczonym konstruktorom. Pola lutownicze wykorzystywane do montażu elementów należy dodatkowo cynować ale w taki sposób aby nie zalutować otworów. Dodatkową (niewielką) warstwą cyny należy też pokryć nóżki montowanych elementów aby się upewnić czy spoiwo lutownicze będzie się dobrze trzymało. Pracę rozpoczynamy od potencjometrów P1 i P2, gdyż ich wysokością nie da się sterować, muszą przylegać bezpośrednio do płytki. Pod potencjometry dobrze jest dać kawałki podkładek mikowych co poprawi izolację i pozwoli uniknąć zwarć. Taki zabieg jest wręcz konieczny w przypadku płytki amatorskiej, bez soldermaski. Obudowy potencjometrów należy wyszlifować w miejscach styku z polami lutowniczymi aby ułatwić lutowanie, natomiast ich nóżki powinny być zagięte pod kątem 90 stopni w kierunku płytki. Najpierw lutujemy obudowę, dbając o równe ułożenie potencjometrów, potem lutujemy wyprowadzenia, które z pewnością trzeba będzie przedłużyć kawałkami srebrzanki lub innego drutu.

W dalszej kolejności przystępujemy do montażu wyświetlacza, jego góra powinna wystawać o około 1mm (grubość obudowy) ponad potencjometr (obudowę, nie jego oś). Taka wysokość sprawi że po przykręceniu potencjometrów do obudowy, wyświetlacz będzie na równi z jej górną powierzchnią. Cynowane pady i nóżki powinny ułatwić oblewanie cyny, szczególnie że dostęp lutownicą jest utrudniony. W bardzo podobny sposób montujemy buzzer BZ1 oraz przyciski SW1, SW2 i diody D1, D2. Do zasilania układu można wykorzystać dowolny zasilacz o napięciu 7-12V, dobrze sprawdzają się tutaj najprostsze ładowarki do telefonów komórkowych, bez stabilizacji napięcia. Przy małym obciążeniu taka ładowarka daje na wyjściu napięcie rzędu 9-10V co jest idealne dla tego zastosowania.

Programowanie:

Program został napisany w dobrze znanym programie BASCOM AVR . Zajmuje on około 60% dostępnej pamięci mikrokontrolera. Poniżej przedstawione są jedynie ciekawe fragmenty programu. Działanie programu nie jest skomplikowane i w skrócie wygląda to następująco: cały czas procesor kręci się w nieskończonej pętli Do Loop, czekając na ustawienie jednej z flag taktujących w przerwaniu. Za odpowiednie taktowanie odpowiada Timer0. Co około 4ms wywoływana jest procedura multipleksowania wyświetlacza, z której w odpowiednim momencie następuje skok do odczytu temperatury. Co 20ms odczytywana jest klawiatura i potencjometry, natomiast sterowanie, obsługa alarmów i watchdoga wykonywana jest znacznie wolniej (0.5 - 1s).

Poniżej przedstawiono obsługę przerwania timera 0:
Prztimer0:
  Timer0 = 131
  Set F4ms
  Incr Dziel(1)
  If Dziel(1) = 25 Then
   Dziel(1) = 0
   Set F100ms
   Incr Dziel(2)
   If Dziel(2) = 5 Then
    Dziel(2) = 0
    Set F500ms
    Toggle Dzielb
    If Dzielb = 0 Then
     Set F1s
     Set Ft
    End If
   End If
  End If
  Incr Dziel(3)
  If Dziel(3) = 5 Then
   Dziel(3) = 0
   Set F20ms
  End If
 
 'Dmuchawa 6.25Hz 30-100% PWM co 5%
  If BlowPower > 5 and BlowEna = 1 and BlowBlock = 0 Then
   Incr BlowCnt
   If BlowCnt = 40 Then BlowCnt = 0
   BlowH = 2 * BlowPower
   If BlowCnt < BlowH Then Tr2 = 1 Else Tr2 = 0
  Else
   Tr2 = 0
  End If
  
Return
W pierwszej części przerwania zaimplementowane są programowe dzielniki częstotliwości, które odpowiadają za odpowiednie ustawianie flag F4ms, F100ms, F500ms, F1s i F20ms. Działanie tej części podprogramu nie wymaga zbytniego komentarza. Na uwagę zasługuje druga część, odpowiedzialna za sterowanie dmuchawy. Jest ona sterowana za pomocą PWM o małej częstotliwości rzędu 6.25Hz z dodatkową kontrolą włączenia w zerze sieci za pomocą optotriaka. Moc dmuchawy określa zmienna BlowPower, która przyjmuje wartości 6 - 20, dając regulację 30 - 100%. Moce poniżej 30% dają niestabilną pracę silnika i zostały zablokowane programowo.
Kup Teraz! - Płytki, Elementy, uC …Pokaż Cennik Pokaż na Allegro
Zmienna BlowEna pozwala uruchomić dmuchawę, natomiast zmienna BlowBlock to bezwarunkowa blokada nadmuchu. Działanie procedury sprowadza się do cyklicznego liczenia 0 - 40 za pomocą BlowCnt i porównywania aktualnej wartości licznika z wartością proporcjonalną do mocy dmuchawy. Na tej podstawie ustawiany jest odpowiedni stan logiczny na wyjściu sterującym triakiem.

W drugiej kolejności warto przybliżyć sposób generacji sygnałów dźwiękowych:
  If BuzPattern <> 0 Then
   Buz = Not BuzPattern.BuzCnt
   Incr BuzCnt
   If BuzCnt = 16 Then
    BuzPattern=0
    Buz = 1
    BuzCnt=0
   End If
  End If
Działanie tej procedury opiera się na zmiennej BuzPattern, jeżeli jest ona równa 0 nie ma żadnych sygnałów dźwiękowych. Wpisanie jakiejkolwiek innej wartości do tej zmiennej wygeneruje sygnał z buzzera ale od wartości poszczególnych bitów zależy styl generowanego dźwięku. Każde wywołanie procedury (co 20ms) zwiększa wartość zmiennej licznikowej BuzCnt, a aktualny stan brzęczyka piezo przypisywany jest jako n-ty bit zmiennej BuzPattern. Gdy licznik dojdzie do 16, buzzer jest wyłączany a zmienna BuzPattern resetowana. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest generowanie różnych dźwięków, np wartość &B1111111111111111 generuje jeden długi dźwięk trwający 16 cykli po 20ms, natomiast &B0000000000110011 generuje dwa krótki piki po 40ms.

Jedną z ciekawszych procedur jest odczyt przetwornika ADC:
 If AdVal(1)>50 Then      'when switch released ADC min code >~85
 Else              'switch pushed ADC code ~0
 AdVal(1)=Getadc(4)
  Hint=AdVal(1)-PrevAdVal(1)
  Hint=Abs(Hint)
  If Hint>9 Then
   Incr AdcCnt(1)
   If AdcCnt(1) = 4 Then
    AdcCnt(1)=0
    MenuPos=4
    AutoRet=0
    PrevAdVal(1) = AdVal(1)
    AdVal(1) = AdVal(1)/67
    BlowPower = AdVal(1)+5
    If BlowPower < 6 Then BlowPower=6
    If BlowPower > 20 Then BlowPower=20
   End If
  Else
   AdcCnt(1)=0
  End If
  SwCnt(1)=0
  If SwCnt(1) < 100 Then Incr SwCnt(1)
  If SwCnt(1) = 3 Then
   If Alarm_state.0=1 Then
    If Alarm_state.7 = 1 Then Alarm_state.7 = 0
   Else
    If CO_Stage < 2 Then
     MenuPos=5
     AutoRet=0
    Else
     Toggle BlowBlock
     BuzPattern=31
    End If
   End If
  End If
  If SwCnt(1) = 80 Then
   If CO_Stage = 2 Then
    CO_Stage = 0'Go to HARD off
    BuzPattern=&B1111111111111111
    MenuPos=5
    AutoRet=0
   Else
    CO_Stage = 2 ' go to normal op.
    'BlowBlock = 0
    BuzPattern=&B0000000000110011
    MenuPos=5
    AutoRet=0
   End If
  End If
 End If
Na początku czytana jest aktualna wartość z ADC do zmiennej AdVal(1), po czym następuje jej sprawdzanie. Jeśli AdVal(1) jest większa od 50 to znaczy że przycisk podłączony równolegle do potencjometru nie został wciśnięty i należy odczytać wartość z potencjometru. Najpierw liczona jest różnica między aktualnym odczytem z ADC a poprzednią wartością PrevAdVal(1) i jeśli jest ona odpowiednio duża procedura liczy 4 kolejne cykle odczytu przetwornika. Jeśli nic się nie zmieniło następuje aktualizacja wartości ustawianej za pomocą tego potencjometru (moc dmuchawy), a do wartości poprzedniej PrevAdVal(1) wpisywana jest wartość aktualna AdVal(1).
Gdy wartość AdVal(1) odczytana na początku procedury jest bliska 0 (mniejsza od 50) procedura przechodzi do obsługi naciśnięcia klawisza. Zliczane są kolejne cykle za pomocą SwCnt(1) a po zliczeniu do 3 następuje akcja przycisku. W tym przypadku w zależności od stanu pracy sterownika jest to reset alarmu, wyświetlanie trybu pracy lub blokada pracy dmuchawy. Dłuższe trzymanie klawisza (przynajmniej 80 cykli) przełącza tryb pracy sterownika.

Procedura sterująca pompą przedstawiona została poniżej:
 If Winter_mode = 0 Then 'in Summer
  If Tctrl(1) >= PmpTmin Then
   Hw(1) = Tctrl(2) + PmpHistH
   Hw(2) = Tctrl(2) + PmpHistL
   If Tctrl(1) >= Hw(1) Then Tr1 = 1
   If Tctrl(1) <= Hw(2) Then Tr1 = 0
  Else
   Hw(1) = PmpTmin - PmpHistL
   If Tctrl(1) < Hw(1) Then Tr1 = 0
  End If
 Else           'in Winter
  If Tctrl(1) >= PmpTmin Then
   Tr1 = 1
  Else
   Hw(1) = PmpTmin - PmpHistL
   If Tctrl(1) < Hw(1) Then Tr1 = 0
  End If
 End If
Działanie pompy podzielone jest na dwa tryby, zależne od zmiennej Winter_mode. Jeśli jej wartość jest równa 0, pompa pracuje w trybie letnim. Jest aktywna pod warunkiem że temperatura na piecu jest większa od minimalnej PmpTmin oraz temperatura na piecu Tctrl(1) jest większa niż temperatura w bojlerze Tctrl(2) przynajmniej o wartość histerezy PmpHistH. Pompa jest wyłączona gdy temperatura Tctrl(1) jest mniejsza od minimalnej (lub Tctrl(2) ) co najmniej o wartość PmpHistL. W trybie zimowym działanie jest podobne z tym że sprawdzany jest warunek tylko temperatury minimalnej. Zmienne Hw(1) i Hw(2) to zmienne pomocnicze zastosowane w celu poprawy przejrzystości kodu.

Procedura sterująca dmuchawą przedstawiona została poniżej:
 Select Case CO_Stage
  Case 0:  'HARD Turn off - no coal
   BlowEna = 0
   BlowBlock = 0
   BlowDelayCnt = 0
   BlowMode=0
   AutoOffCnt = 0
  Case 1:  'SOFT Turn off
   BlowEna = 0
   BlowBlock = 0
   BlowDelayCnt = 0
   BlowMode=0
   AutoOffCnt = 0
   If Tctrl(1) > TAutoS Then
    CO_Stage = 2
    BuzPattern=&B0000000000110011
    MenuPos=5
    AutoRet=0
   End If
  Case 2:  'Normal Operation
   Hb = Tco - TcoHist
   If Tctrl(1) < Hb Then BlowMode=0
   If Tctrl(1) >= Tco Then BlowMode=1
   If BlowMode=0 Then
    BlowEna = 1
    BlowDelayCnt = 0
    Incr AutoOffCnt
   Else
    AutoOffCnt = 0
    Hw(1) = BlowDelay * 60
    If BlowDelayCnt < Hw(1) Then
     BlowEna = 0
     Incr BlowDelayCnt
     BlowWorkCnt = 0
    Else
     BlowEna = 1
     Incr BlowWorkCnt
     If BlowWorkCnt >= BlowWork Then BlowDelayCnt = 0
    End If
   End If
 End Select
Sterowanie dmuchawą działa w trzech trybach kontrolowanych przez zmienną CO_Stage. W trybie 0 wentylator jest wyłączony i oczekuje na ręczne włączenie przez użytkownika. W trybie 1 działanie jest podobne ale sterownik może się sam uruchomić jeśli wykryje wzrost temperatury na piecu powyżej temperatury autostartu TAutoS. Sterownik jest w tym trybie po włączeniu zasilania.
Kup Teraz! - Płytki, Elementy, uC …Pokaż Cennik Pokaż na Allegro
W trybie 2 (normalnej pracy) wentylator uzależniony jest od ustawionej temperatury na piecu Tco i jeśli aktualna temperatura Tctrl(1) jest mniejsza od Tco - TcoHist to dmuchawa pracuje ciągle. Jednocześnie zwiększana jest wartość licznika wygaszenia AutoOffCnt, o którym później. Jeżeli temperatura na piecu osiągnęła wartość ustawioną dmuchawa przechodzi do pracy przerywanej wyznaczonej przez zmienne BlowDelay i BlowWork (przerwa i praca dmuchawy). Licznikiem pomocniczym jest tutaj zmienna BlowDelayCnt a wartość Hw(1) przechowuje przeliczoną na sekundy przerwę przedmuchu.

Poniżej przedstawiono procedurę sprawdzającą wygaszenie pieca:
 Hb = Last_T + IncrTHist
 If Tctrl(1) > Hb Then
  AutoOffCnt = 0
  Last_T = Tctrl(1)
 End If
 Hw(1) = IncrTTime * 60                      'in seconds
 If AutoOffCnt >= Hw(1) Then
  CO_Stage = 0
  BuzPattern=&B1111111111111111
  MenuPos=5
  AutoRet=0
 End If
Procedura sprawdza wartość licznika wygaszenia AutoOffCnt i porównuje ją z wartością Hw(1) czyli czasem wymaganego przyrostu temperatury IncrTTime wyrażonym w sekundach. Jeśli w ustawionym czasie nie nastąpił wzrost temperatury na piecu mimo pracującej dmuchawy to sterownik przechodzi do wygaszenia w trybie 0 (nie uruchomi się bez ingerencji użytkownika). Licznik AutoOffCnt resetowany jest przez każdy wzrost temperatury o wartość większą niż IncrTHist (wahania 1 stopień nie są uwzględniane) oraz gdy piec osiągnie temperaturę zadaną.

Ustawienia Fusebitów:

Wersje Oprogramowanie uC:

 • 0.95 - Wprowadzono numery wersji. Poprawiono problemy z prawidłowym odliczaniem czasu wygaszenia pieca i licznikiem przerwy przedmuchu. Ulepszono procedurę wykrywania wygaszenia pieca poprzez wprowadzenie niewielkiej histerezy (IncrTHist). Dodano także histerezę przy osiąganiu temperatury zadanej (TcoHist).

Obsługa:

Sterownik został tak zaprojektowany aby nie posiadał skomplikowanej procedury ustawień. Nie ma żadnego menu w którym dokonujemy ustawień - większość z opcji została zaszyta na stałe w programie i nie ma konieczności dokonywać żadnych zmian. Podczas normalnej pracy na wyświetlaczu cały czas prezentowana jest temperatura na piecu. Krótkie naciśnięcie przycisku Bojler/Lato/Zima sprawi że będzie można sprawdzić temperaturę na bojlerze. Przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund przełącza tryb pracy pompy: Lato lub Zima.
 • Lato (na wyświetlaczu U0) - w tym trybie praca pompy zależy od różnicy między temperaturą na bojlerze a temperaturą na piecu oraz od temperatury minimalnej. Pompa pracuje po przekroczeniu przez piec temperatury minimalnej PmpTmin (typowo 30 stopni) ale tylko w przypadku gdy temperatura na piecu jest większa od temperatury na bojlerze, co najmniej o wartość ustawionej histerezy PmpHistH (typowo 7 stopni). Pompa przestanie pracować gdy ta różnica temperatur będzie mniejsza niż druga histereza PmpHistL (typowo 3 stopnie), lub gdy temperatura na piecu spadnie o wartość PmpHistL poniżej temperatury minimalnej.
 • Zima (na wyświetlaczu U1) - w tym trybie praca pompy zależy tylko od temperatury minimalnej. Pompa pracuje po przekroczeniu przez piec temperatury minimalnej PmpTmin (typowo 40 stopni), a przestanie pracować gdy temperatura na piecu spadnie o wartość PmpHistL (typowo 3 stopnie) poniżej temperatury minimalnej.
Za pomocą pokręteł Wentylator i Temperatura dokonujemy odpowiednio regulacji mocy dmuchawy (typowo 30-100%) oraz docelowej temperatury na piecu (typowo 45-90 stopni). Po przekręceniu któregokolwiek z pokręteł na wyświetlaczu pojawi się i będzie migać aktualnie ustawiana wartość. Po kilku sekundach bezczynności sterownik powróci do wyświetlania temperatury na piecu. Za pomocą przycisku Start/Stop sterujemy trybem pracy nadmuchu, który działa niezależnie od ustawienia pompy. Wentylator pracuje w jednym z 3 trybów pracy:
 • Stop/Wyłączony (na wyświetlaczu C0) - w tym trybie nadmuch jest wyłączony i zablokowany. Sterownik nie może go uruchomić niezależnie od zmierzonych temperatur i innych jakie panują w układzie. Układ przechodzi do tego trybu po wystąpieniu alarmu, wypaleniu opału (gdy temperatura nie wzrasta przez czas IncrTTime, typowo 20 min) lub ręcznym wyłączeniu.
 • Stop/Oczekiwanie (na wyświetlaczu C1) - w tym trybie nadmuch jest wyłączony i oczekuje na możliwość automatycznego uruchomienia (przejścia do trybu Praca), co nastąpi gdy na piecu temperatura będzie większa od wartości TAutoS (typowo 50 stopni). Sterownik jest w tym trybie po włączeniu zasilania.
 • Praca (na wyświetlaczu C2) - w tym trybie wentylator pracuje na dwa sposoby: praca ciągła i przerywana. Gdy temperatura na piecu jest poniżej temperatury docelowej to dmuchawa pracuje ciągle, z ustawioną wcześniej mocą. Gdy piec osiągnął już żądaną temperaturę to dmuchawa pracuje w trybie przerywanym (przedmuch) na podstawie parametrów BlowDelay (typowo 10 min) i BlowWork (typowo 15 sekund), które oznaczają odpowiednio przerwę i czas pracy przedmuchu.
Kup Teraz! - Płytki, Elementy, uC …Pokaż Cennik Pokaż na Allegro
Działanie przycisku Start/Stop zależy od aktualnego stanu sterownika i trybu pracy nadmuchu. Krótkie naciśnięcie tego przycisku ma trojakie działanie. Jeśli sterownik jest w stanie alarmowym (przekroczenie 90 stopni) to sygnał dźwiękowy zostanie wyłączony. Jeśli nie ma alarmu i nadmuch jest w trybie Praca to dmuchawa zostanie zablokowana (dokładanie opału, na wyświetlaczu miga symbol X). Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku Start/Stop przywróci normalną pracę (usunie blokadę) dmuchawy. W obu trybach Stop/... krótkie naciśnięcie przycisku Start/Stop wyświetli aktualny tryb pracy (C0 czy C1). Przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund pozwala przełączyć nadmuch do trybu Praca. Gdy aktualnie sterownik jest w tym trybie pracy, nastąpi jego wyłączenie i przejście do trybu Stop/Wyłączony.

Zdjęcia Projektu:

Wykaz Elementów:

Elementy sterownika:

Załączniki:

Projekt Płytki:
AB AB AB Płytka (strona druku,termotransfer) 36.0 kB
AB AB AB Płytka (strona druku,odbicie lustrzane) 36.2 kB
AB AB AB Płytka (strona druku, kilka płytek na stronie, termotransfer) 163.8 kB
AB AB AB Montowanie (strona elementów) 71.0 kB
AB AB AB Montowanie (strona druku) 61.9 kB
AB AB AB Warstwa Opisowa (strona elementów) 92.2 kB
AB AB AB Warstwa Opisowa (strona druku) 35.2 kB
AB AB AB Soldermaska (strona druku) 69.1 kB
Dokumentacja:
AB AB AB Schemat Ideowy Sterownika 191.8 kB
AB AB AB Lista Elementów 1.4 kB
AB AB AB Lista Montażowa 1.5 kB
Programowanie:
AB AB AB Kod Źródłowy (BASCOM-AVR) 13.9 kB
AB AB AB Program wynikowy (BIN BASCOM-AVR) 5.0 kB
AB AB AB Program wynikowy (HEX) 14.0 kB
AB AB AB Ustawienia Fusebitów (burn-o-mat) 12.1 kB
Pozostałe:
AB AB AB Nadruk na Obudowę 34.1 kB
AB AB AB Plik wierceń 13.5 kB

Pytania i Komentarze:

comments powered by Disqus


Lipiec 19, 2018
Zasilacz do wzmacniaczy już opisany ...
Więcej …
Czerwiec 20, 2018
Moduł wykonawczy już opisany...
Więcej …
Więcej nowinek …

mirley.net
Polecane Strony